Bilder från vår utflykt till Vånga stenbrott, årets första fotoutflykt 27 feb 2022.