Fotografering en hobby för oss

Fotografering är en hobby som spänner över ett brett område. Det handlar om bildskapande, om form och färg, om teknik och till med om hantverk i fotograferande får man möjlighet att släppa loss sin kreativitet och låta skaparglädjen flöda.

Nybörjare eller erfaren fotograf spelar ingen roll alla är VÄLKOMNA.

Man ser det personliga mötet med andra fotografer som möjlighet att komma vidare i egna skapandet Att visa sina bilder och få konstruktiv kritik i en kamratlig anda vilket är, utvecklande för både fotograf och den som kommenterar.

När vi diskuterar teknik och prylar är det många frågetecken som rätas ut gemensamma krafter från fotogruppens medlemmar.

Hur man utövar sin hobby, det är upp till var och en. Men att dela sina tankar och idéer med andra likasinnade är alltid någon att fråga om råd eller att dela sina kunskaper med.

Alla är välkomna – det enda som egentligen krävs är att du gillar att syssla med fotografi på ett eller annat sätt.

Bildredigering

Vi som inte har något bättre för oss än att fotografera.