GDPR – dataskyddsförordningen

  • vi samlar in personuppgifter för specifika och berättigade ändamål
  • vi skall inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs
  • vi skall kolla att personuppgifterna är riktiga och uppdaterade
  • vi skall radera personuppgifterna när de inte längre behövs eller medlemmarna kräver det
  • vi skall skydda personuppgifterna, så inga obehöriga får tillgång till dem

Klubben samlar personuppgifter för att kunna driva verksamheten i föreningen, det handlar om namn, adress, mobil nummer och e-post adress. Kassören administrerar medlemsregistret som är tillgängligt för alla våra medlemmar.

Läs mer om GDPR